آشنایی با محصولات ما

خرمای کبکاب

توضیحات بیشتر

خرمای زاهدی

توضیحات بیشتر

خرمای مضاوفتی

توضیحات بیشتر

یک عدد خرمای مرطوب 20 کالری و یک خرمای خشک 15 کالری دارد که با خوردن آن انرژی بدن تامین می‌شود. به خصوص خرمای ربی با توجه به دارابودن قند طبیعی از ارزش غذایی بالایی برخوردار بوده و جایگزین مناسبی برای قند است.

شماره تلفن : 071-38752065
09173135171

فارس ، فراشبند بلوار معلم نبش عمده فروشی حق شناس